Pracujemy zgodnie ze standardami ISO 9001-2000

Shrink

Do produkcji takich etykiet, stosownie do potrzeb, używamy różnych materiałów, charakteryzujących się zróżnicowanym stopniem kurczliwości, m.in.:

Etykiety termokurczliwe można podzielić na:

animativ.pl