Pracujemy zgodnie ze standardami ISO 9001-2000

Projekty EU

Etigraf Sp. z o.o. informuje, że stara się o fundusze na realizację projektu pt.: "Wdrożenie nowej technologii zadruku faktograficznego laminatu barierowego wykorzystywanego do produkcji opakowań dla branży spożywczej, kosmetycznej oraz farmaceutycznej." w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”, 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne”.

animativ.pl